Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Galyas Nikoletta

Cím: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor tér 14/4

Nyilvántartási szám: 50856246

Adóazonosító: 67853276-1-33

Telefon: 0630/572-4433

Email: galyas.nikike@citromail.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

· Kezeltadatok

Az érintettek adatai közül kezelésre kerül a neve, állandó lakhelye, telefonszáma.

· Az adatkezelés célja

A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések

· Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a 2011. évi CXII. számú törvény alapján csakis akkor kerülhet sor, hogyha az érintett hozzájárul, vagy közérdekű alapból elrendeli.

· Az adatkezelés időtartama

• a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,

• a vásárlások adatai tekintetében a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

· Érintettek jogai

Az érintettek jogosultak kezdeményezni az adatkezelőnél

  • a tájékoztatás a személyes adatkezeléséről
  • személyes adatainak helyesbítését, és
  • személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

· Közösségi oldalak használata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook és Youtube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve az Érintett nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Adatkezelő az érintettekkel kizárólag akkor kommunikál, és így az adatok célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található "like"/ "tetszik" linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található "dislike"/"nem tetszik" linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. A szabályzat kiterjed azok érintettekre is, akik szóbeli hozzájárulással járultak hozzá a képek közzétételéhez az szabályzat hatályba lépése előtt.

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a címen kaphat.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

· Jogorvoslat, Felügyeleti hatóság

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A jelzést követően 25 napon belül az adatkezelőnek teljesítenie kell a kérést, vagy írásban indokolni kell az elutasítást. Amennyiben a fél nem ért egyet az indoklással bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: https://naih.hu

..